Communicatie

We vinden het belangrijk om met al onze ouders een goeie communicatie te onderhouden. Zo kunnen we samen voor de kinderen zorgen.
Naast de dagelijkse babbel die er voor en na school kan zijn, kan u ook steeds in de agenda van uw kind iets schrijven. (midden- en bovenbouw). Ouders met kinderen uit de onderbouw, vinden ook vaak info terug op het infobord aan het nest zelf. Ook in de postvakjes kan u een bericht 'posten'.

Daarnaast houden de wekelijkse nieuwsbrieven je op de hoogte. Om papier te sparen vragen wij zo veel mogelijk of die via mail kan gestuurd worden. (zie 'Nieuwsbrief')

Infoavond: deze gaat door begin september

infoavonden met een specifiek thema worden via de nieuwsbrief meegedeeld

2 portfolionamiddagen (gesprek kind + ouder(s) + nestleider): één voor de kerstvakantie en één op het einde van het schooljaar (exacte data zie nieuwsbrief)

Indien nodig word je zelf uitgenodigd vb bespreken van bepaalde observatie- of testresultaten met CLB, schoolrijpheid enz.

Oudercontacten gaan door op vraag van de nestleider of ouder. De nestleider/instructieleerkracht maakt hier graag tijd voor vrij! Vraag hen gerust een afspraak. Indien de nestleider nood heeft aan een ouderoverleg, vraagt hij/zij een afspraak met de ouder(s).

Het is ook steeds mogelijk een afspraak te maken met de intern begeleider, zorgcoördinator, CLB-medewerkers, directie, ...

Share