Schoolverzekering

Bij ongeval verwittigt men onmiddellijk het secretariaat (Sabine). Indien verzorging door een arts of in een ziekenhuis gewenst is, worden de ouders zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De nodige documenten worden opgemaakt en een medewerker van de school blijft bij het kind tot de ouders deze taak overnemen.

Verzekeringsmaatschappij: info bij Sabine. De door de arts ingevulde documenten (met ziekenfondsvignet) worden zo vlug mogelijk afgegeven op het secretariaat voor de verdere afhandeling.

Share