Wat als de leerkracht ziek is?

We kunnen pas bij een afwezigheid van 10 werkende dagen (= twee schoolweken) een interimleerkracht inschakelen. Alle kortere afwezigheden moet de school zelf opvangen.

We streven na dat uw kind tijdens die periode zo goed mogelijk opgevangen wordt.

 

  • Onderbouw: de ambulante leerkracht (Carine) of de kinderverzorgstet (Els) vangt de kinderen op. Kan dat niet, worden de kinderen onder de andere nesten van de onderbouw verdeeld.

 

  • Middenbouw: de kinderen worden verdeeld onder de middenbouw of de ambulante leerkracht (Ingrid) neemt het nest over.

 

  • Bovenbouw: de kinderen worden verdeeld onder de bovenbouw of de ambulante leeerkracht (Goedele) neemt over.

 

Kinderen die verdeeld worden in een nest, werken onder begeleiding van de nestleider waar ze verblijven aan hun planning en ze sluiten zo veel mogelijk aan bij de activiteiten van dat nest.

 

Share