Afwezigheden

Verwittig de school bij elke afwezigheid alsjeblieft!

De Feniks: 09/226 17 06

Dagverblijf: 09/211 19 75

Graag even bellen vóór 8u20 zodat de nestleider tijdig kan verwittigd worden.

Voor je kleuter ook het dagverblijf verwittigen! Anders wordt een eetmaal aangerekend.

 

  • Onderbouw:

 

Daar er in de kleuterklas geen leerplicht is, moeten afwezigheden niet gewettigd worden door een medisch attest. Voor de schoolplichtige kleuters moet dit wel!

Het is bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van de kleuters dat ze dagelijks naar school komen vanaf hun eerste schooldagen.

 

  • Midden- en bovenbouw

 

Afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende dagen moeten gewettigd worden met een medisch attest. Bij elke andere afwezigheid volstaat een verklaring ondertekend door één van de ouders of door de persoon die het kind wettelijk of feitelijk onder zijn hoede heeft. Opgelet: dergelijk briefje kan slechts 4 keer per schooljaar door de ouders geschreven worden. Achteraan in het agenda van uw kind zijn 4 in te vullen briefjes terug te vinden.

Share