De schoolraad

samenwerking school - schoolraad - ouderraad

Ook al blijft de organisatie van de school volledig in handen van de directie, toch kan je als ouder participeren in dit beleid! Je kiest dan om te zetelen in de schoolraad of in de ouderraad.

De schoolraad is het enige officiële participatieorgaan op de school. Het heeft een aantal, bij wet geregelde bevoegdheden (nl. adviesbevoegdheid, overlegbevoegdheid en ook informatieplicht & informatierecht)

De ouderraad is een geleding van de schoolraad. Zij vaardigt een aantal personen af in de schoolraad. Los van dit mandaat in de schoolraad heeft de ouderraad geen rechtstreekse inspraak in de school, enkel via de schoolraad.

 

Wat betekent dit in praktijk:

 • De individuele ouder gaat bij individuele problemen en vragen steeds onmiddellijk en in de eerste plaats naar de klastitularis. Indien de vragen hier niet of onvoldoende uitgeklaard geraken, kan er een overleg met de directie georganiseerd worden.
 • Bij gemeenschappelijke aangelegenheden wordt rechtstreeks tussen de directie en de ouder een overleg gepland, daarbij kan eventueel de klastitularis aanwezig zijn.

 

Het algemeen aanvaard principe:

De individuele ouder kan nooit beroep doen op de ouderraad of de ouderraad aanspreken om eigen of persoonsgebonden materie te bespreken.

Dit houdt dus in dat je als ouder een engagement opneemt in een ouderwerking onder vorm van een ouderraad in het kader van het algemeen welzijn van de school en niet uit eigen belang.
Een ouderraad zal dus nooit het pedagogisch project van de school kunnen in vraag stellen.  Je kan dus als ouderraad niet bepalen:

 • welke leerkracht in welke klas staat
 • hoeveel kinderen in de klassen zullen zitten
 • welke leerjaren ingericht worden
 • hoe de school omgaat met tuchtmaatregelen
 • welke uitstappen er gemaakt worden
 • enz.

Alles draait rond een wederzijds respect, een goede verstandhouding en een transparante communicatie.

De school ziet de ouder als de eerste opvoeder van het kind. In het belang van je kind staat de school vanzelfsprekend open voor vragen en voorstellen! Dat betekent dat je op informele basis een veel breder draagvlak krijgt dan op formeel vlak. We zien de ouderraad niet als een catering of sponsorbedrijf.

Een greep van activiteiten die cruciaal zijn om een goede schoolgemeenschap te realiseren:

 • ondersteuning bij uitstappen
 • organisatie van veilig verkeer
 • organisatie/hulp bij extra-murosactiviteiten
 • luizenpreventie
 • speelplaatsverfraaiing
 • voorleesactie mee helpen uitvoeren
 • meewerken aan allerhande activiteiten waarbij de knowhow van ouders ondersteunend is zoals natuur, milieu, technologie, ICT, enz.
 • oudercafé
 • enz.

   

  Meer informatie is te vinden op www. koogo.be

   

Onze schoolraad:

schoolraadleden (geleding ouders vanuit ouderraad, geleding personeel vanuit team)

 

ouders:

voorzitter: Inge Milh

lid: Sofie Rochtus

secretaris: Laurens Vermeire

 

leerkrachten:

Jonathan Janssens, Yves Delcloo,  Isabelle De Poorter

Share