Leren door ontdekken en ervaren Voluit gaan Ontwikkelen vanuit verbondenheid

Jenaplanschool De Feniks

We zijn een methodeschool die het kind en zijn interesses centraal stelt.
De doelstellingen worden niet enkel bepaald door de algemene ontwikkelingsdoelen en eindtermen, maar ook door de mogelijkheden en interesses van het kind.
Onze school is een boeiende leef- en werkgemeenschap. Neem een kijkje...

Welkom!

Niet alle onze kinderen worden sterren, maar ze blijven allemaal schitteren.